Deze website biedt informatie aan mensen die door het openbaar ministerie strafrechtelijk worden vervolgd omdat zij ervan worden verdacht een milieudelict te hebben gepleegd, zoals bijvoorbeeld het storten van een afvalstof, het illegaal kappen van bomen of het vervoeren van gevaarlijke stoffen zonder een daarvoor vereiste vergunning. De website biedt informatie over de procedures en mogelijke gevolgen, en helpt u verder met zoeken. Milieustrafrecht.nl is een initiatief van Cleerdin & Hamer Advocaten.